tarieven kinderopvang | in Oploo en Westerbeek


Tarieven

Kinderopvangtoeslag
De Bezige Bijtjes heeft verschillende vormen van opvang. Voor alle vormen van onze kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Op de site van de belastingdienst kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor deze toeslag.

 

Subsidiemogelijkheden peuteropvang (peuterspeelzaal)
Gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen mogelijk gebruik maken van een subsidieregeling voor peuteropvang (peuterspeelzaal).

 

Tarieven dagopvang Tarieven peuterspeelzaal Tarieven buitenschoolse opvang Westerbeek en Oploo