werkwijze wachtlijst

Wilt u uw kind(eren) aanmelden bij Kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes? Dit kan d.m.v. een inschrijving via onze website. Momenteel zijn er nog een aantal plaatsen vrij. Informeer gerust, door te bellen naar 06 - 5398 2802 of mail naar info@kdvbezigebijtjes.nl.

 

Beleidsregels
Qua wachtlijst zijn er enkele beleidsregels van KDV De Bezige Bijtjes, maar ook van de GGD, waarmee wij rekening moeten houden vanuit de GGD:

  • Groepsgrootte is maximaal 15 kindplaatsen
  • Broertjes/zusjes van kinderen die al bij De Bezige Bijtjes spelen hebben voorrang op de wachtlijst
  • Samenstellingen leeftijden i.v.m. de kindratio
  • Kinderen die al bij De Bezige Bijtjes spelen hebben voorrang met het schuiven van dagen
  • Kinderen die al bij De Bezige Bijtjes spelen hebben voorrang met het afnemen van extra dagen op contract