visie

Bij De Bezige Bijtjes krijgen kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, samen te eten en te slapen.

 

Wij proberen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren, rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsfasen. Verder is het een plaats om van elkaar te leren, om met elkaar rekening te houden en ervaringen op te doen. Belangrijk hierbij is de huiselijke sfeer die we zoveel mogelijk samen met de zorg en aandacht van de leiding willen creƫren. We bieden veiligheid, geborgenheid en gezelligheid.

 

Tijdens de opvanguren vervangen wij tijdelijk uw rol en nemen wij een deel van uw opvoedingstaken over. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met waarden en normen in onze samenleving. Gekwalificeerd personeel staat garant voor deze kwaliteit en streeft naar een zo goed mogelijk contact met de ouders, om de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk te laten aansluiten met de thuissituatie.


Voor meer specifieke informatie over ons beleid verwijzen we graag naar het pedagogisch beleidsplan van De Bezige Bijtjes.